Als gedragspsycholoog, trainer en management consultant bij een training- en adviesbureau in de jaren tachtig, was Karin Rekvelt actief in het bedrijfsleven en bij de overheid. Naast management trainingen gaf zij specifieke beroepstrainingen, zoals zedentrainingen en geweldstrainingen met traumaverwerking voor politie en justitie. Daarnaast werkte zij als procesbegeleider bij het implementeren van veranderingen in organisaties. Als huispsycholoog en externe vertrouwenspersoon adviseerde zij jarenlang directie en organisatieleden van verschillende organisaties, waarbij zij deel uitmaakte van het Sociaal Medisch Team van de organisatie (SMT).

Vanwege gezinsleven eind jaren negentig kwamen opleiding en werkzaamheden dichter bij huis te liggen. Haar specialisatie werd en is nog steeds de individuele behandeling van chronische stressklachten en burn-out. De gevolgen van acute en chronische stress kunnen ernstig zijn en dan is er begeleiding nodig om dit onder ogen te zien, te verwerken, herstel op gang te brengen en te onderhouden in het dagelijks leven.

In de huidige periode vanaf 2022 vervult Karin, naast de individuele begeleiding, ook weer de functie van huispsycholoog van een organisatie, deel uitmakend van het SMT, waardoor niet alleen individueel, maar ook direct in de organisatie gezondheid wordt bevorderd.