Procesbegeleiding

Een team kan soms onder druk staan of niet goed weten hoe met veranderingen om te gaan. Dit uit zich in onzekerheid, wrijvingen, wantrouwen, ziekte, weerstand, subculturen of ander groepsdynamisch gedrag.

Procesbegeleiding bij teamontwikkeling

Organisatieprocessen zoals het implementeren van nieuw beleid, reorganisaties of fusies of een groot verloop binnen het team kunnen aanleiding zijn voor ineffectief gedrag.

Om de bedrijfscultuur gezond te maken is het soms nodig om vertrouwde werkwijzen achter zich te laten en nieuwe handelswijzen aan te leren. Maar meer nog is er eerst bewustzijn nodig van hoe het team ervoor staat. Tijdens teambijeenkomsten is er inbreng van zowel leiding als van teamleden.

Rol van de procesbegeleider

De procesbegeleider stuurt het veranderingsproces aan: samen met manager en teamleden wordt een geschikte werkvorm gekozen om hun inbreng vorm te geven. De draagkracht van het team wordt sterker gemaakt. Het nieuwe beleid, procedures en/of handelswijzen worden tot een eigen beleid gemaakt, toepasbaar in de dagelijkse werkpraktijk.

Enkele kenmerken van de werkwijze van de procesbegeleider

• Afstemming met management en teamleden
• Hanteren van duidelijke spelregels
• Storingen hebben voorrang
• Evenwichtige verdeling van aandacht
• Hanteren van groepsdynamica
• Procedure en programma bewaking
• Smart afspraken maken