Data

Mindfulness training

nog nader te bepalen

Kalmte- en Concentratie

Najaar 2020 online
Vier vrijdagochtenden op 18 en 25 september, en 2 en 9 oktober van 10 tot 12:30 uur.

Najaar 2020 fysiek
Vier vrijdagmiddagen op 18 en 25 september en 2 en 9 oktober van 14 tot 16:30 uur in Studio Wladiwostok Java-eiland, Bogortuin 16, Amsterdam.

Stiltemiddagen

Najaar 2020
De eerst volgende stiltemiddag is nog nader te bepalen van 14 uur tot 17.30 uur. Locatie: Studio Wladiwostok Java-eiland, Bogortuin 16, Amsterdam – vrijwillige bijdrage.

Heb je interesse, dan kun je dit per mail laten weten.

Locatie

Studio Wladiwostok – Bogortuin 16 – 1019 PG Amsterdam