Stress en burnout

Indien er sprake is van chronische stressklachten, burn-out of andere ernstige ontregeling, dan is begeleiding nodig om deze situatie te keren. De CSR aanpak is hierbij effectief. CSR staat voor Chronische Stress Reversal: het keren van chronische stress, zodat klachten kunnen afnemen en het herstelproces bevorderd wordt.

Consulten zijn face to face en/of online. Er is weer ruimte voor nieuwe cliënten vanaf begin juli.

Fasering herstelproces

1. Inzicht in, herkennen en keren van het roofbouw proces
2. Herstelschuld inlossen en klachtenvermindering
3. Fysiek en mentaal herstel
4. Opbouwen belastbaarheid en conditie
5. Zelfmanagement: cognities verkennen, optimaliseren leefwijze: in elke fase
6. Herstelfysiologie in balans brengen met stressfysiologie
7. Werkhervatting en consolidatie (indien sprake van ziekmelding)
8. Terugvalpreventie en onderhoud

Kenmerken CSR begeleiding

• Zowel lichte stressklachten, als behandeling van burn-out en ernstige ontregeling
• Intakeonderzoek, inclusief begeleidingsplan
• Multidisciplinair: medisch, fysiologisch, psychologisch en gedragsmatig
• Praktische specifieke richtlijnen voor het dagelijks leven in elke fase
• Mindfulness en/of ademoefeningen op maat, indien wenselijk
• Begeleiding bij werkhervatting: opbouwen werkbelasting op basis van groei draagkracht

Afstemming

Indien cliënt dit wenst vindt overleg plaats met werkgever voor de juiste werkcondities, waarbij rekening wordt gehouden met het voortzetten van herstel bij werkhervatting. Op verzoek van cliënt kan er overleg met en rapportage aan bedrijf- verzekering- en/of huisarts plaatsvinden.