Stress en burnout

Indien er sprake is van stressklachten en/of burnout dan is begeleiding nodig om deze situatie te keren. De CSR aanpak is hierbij effectief. CSR staat voor Chronische Stress Reversal: het keren van chronische stress, zodat klachten kunnen afnemen en het herstelproces in gang gezet kan worden.

De consulten zijn face-to-face, telefonisch, beeld- of E-coaching consulten.

Vanaf 17 januari 2022 is er weer ruimte voor nieuwe cliënten.

Fasering herstelproces

1. Inzicht in en keren van het roofbouw proces
2. Herstelschuld inlossen en klachtenvermindering
3. Fysiek en mentaal herstel
4. Opbouwen belastbaarheid en conditie
5. Zelfmanagement: cognities verkennen, optimaliseren leefwijze in elke fase
6. Herstelfysiologie in balans brengen met stressfysiologie
7. Werkhervatting en consolidatie (indien sprake van ziekmelding)
8. Terugvalpreventie en onderhoud

Kenmerken CSR begeleiding

• Zowel lichte stressklachten, als behandeling van burnout en ernstige ontregeling
• Intakeonderzoek, inclusief begeleidingsplan
• Multidisciplinair: medisch, fysiologisch en psychologisch
• Praktische specifieke richtlijnen voor het dagelijks leven in elke fase
• Mindfulness oefeningen op maat
• Begeleiding bij werkhervatting: opbouwen werkbelasting op basis van draagkracht

Afstemming

Indien cliënt dit wenst vindt overleg plaats met werkgever voor de juiste werkcondities, waarbij het herstelproces van cliënt voorop staat. Op verzoek van cliënt kan er overleg met en rapportage aan bedrijf- verzekering- en/of huisarts plaatsvinden.