Veerkracht

Veerkracht is de kwaliteit en het vermogen om op gezonde wijze met uitdagingen in het leven om te gaan. Soms kost het veel energie en is het niet altijd even makkelijk om veerkrachtig te blijven. Dan is begeleiding behulpzaam om veerkracht te vinden, energie te koesteren en met meer plezier kwaliteit naar het leven toe te brengen.

De consulten zijn face-to-face, telefonisch, beeld- of E-coaching consulten.

Fasering begeleiding

1. Erkenning geven aan de bronnen voor het verlies van veerkracht
2. Inzicht in de interne en externe aanleidingen en de gevolgen ervan
3. Veerkracht ontwikkelen, behouden en onderhouden

Kenmerken begeleiding

• Intakeonderzoek, inclusief begeleidingsplan in grote lijn
• Werkwijze afgestemd op de leerstijl van cliënt
• Werk en privé gerelateerd
• Verschillende levensgebieden: persoonlijk, relationeel, professioneel
• Ervaringsgericht, zowel lichamelijk als mentaal (cognitief, emotioneel)
• Zicht krijgen op motivaties en keuzeruimte vergroten
• Oog voor verwerking van levensgebeurtenissen
• Ombuigen van ongezonde gewoontes naar een meer gezonde leefstijl
• Praktische en specifieke richtlijnen voor het dagelijks leven