Mindfulness Training

Data Mindfulness training

Je hebt hart voor je vak, bent betrokken bij je werk en geeft graag gehoor aan vragen uit de omgeving. Kwaliteit is voor jou belangrijk. Je vindt het niet erg om pauzes over te slaan en langer door te werken. Alle aandacht en energie gaan naar buiten. Als het even niet mee zit, doe je er juist een schepje bovenop. Je beseft echter niet dat tegelijkertijd lichamelijke grenzen worden overschreden. Tot elke prijs?

Zonder lichamelijke grenzen in acht te nemen, raakt onze fysiologie uit balans. Na inspanning is herstel nodig, want zonder herstel pleeg je roofbouw op je gezondheid. Signalen van roofbouw zijn vermoeidheid, stijve spieren en pijn. Ongewenste emoties zitten in de weg. Gedachten gaan maar door en je concentratie neemt af. De interne ontregeling wordt zelf een grote energievreter. Wat te doen?

Mindfulness training

Voor een goede vitaliteit is het nodig om je aandacht niet alleen naar buiten, maar ook naar binnen te richten, zodat je lichaamsignalen tijdig herkent. Mindfulness training of aandachttraining leert je om dit op een juiste manier te doen. Oefeningen richten de aandacht op:

• Lichamelijke gewaarwordingen en grensverkenning
• Aanschouwen van gevoelens en gedachten
• Gewaar zijn van de adembeweging
• Herkennen van automatische reactiepatronen
• Keuzemomenten creëren en gedragsmogelijkheden uitbreiden
• Humor en mildheid

De training leert je hoe te pauzeren te midden van voortgaande activiteiten. Zo vindt herwaardering plaats van de kwaliteit van je dagelijks leven. Regelmatig oefenen maakt je vertrouwd met de wisselwerking tussen mentale activiteit en lichamelijke gesteldheid. Je leert anders met stress omgaan: met meer aandacht, levendigheid, plezier en bewust van keuzemomenten.

Het trainingsprogramma

• 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een stiltedag
• Begeleide aandacht- en concentratieoefeningen
• Eenvoudige bewegingsoefeningen
• Geleidelijke opbouw van praktisch toepasbare oefeningen
• Aanpassing aan eigen mogelijkheden en beperkingen
• Dagelijks 45 minuten oefenen met behulp van instructies op cd en werkboek

Tijdens de bijeenkomsten is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Het oefenen zelf staat centraal. Daarnaast wordt informatie gegeven over onderwerpen, zoals stressfysiologie en herstelfysiologie.

Achtergrond

Stressreductie door aandachttraining is in 1979 ontwikkeld door Dr. Jon Kabat-Zinn aan het University of Massachusetts Medical Center (VS) onder de naam Mindfulness Based Stress Reduction. Onderzoek toont aan dat het programma blijvend positieve effecten heeft op het welzijn van mensen. Zo beheren mensen hun energie bewuster, nemen klachten af en zijn ze beter in staat hun stress te reguleren (zie bijv. Ruth Bear (ed.): mindfulness based treatment approaches, 2006). In Nederland is de eerste opleiding voor mindfulness trainer mbsr/mbct in 2006 gestart (Instituut voor Mindfulness o.l.v. drs. Johan Tinge).

Data Mindfulness training